Gå vidare till

Resusci Anne QCPR

Mått som ger förbättring

Sedan 1960 har Resusci Anne varit den mest uppskattade HLR-övningsdockan bland vårdanställda och har hjälpt till att ge över 500 miljoner människor viktiga livräddningsfärdigheter.

Över 2,5 miljon liv har räddats.

Mer effektiv HLR-träning

QCPR-teknik används för att både instruktörer och deltagare mer effektivt ska kunna övervaka och granska HLR-prestationen, vilket ökar effektiviteten och höjer värdet på träningstiden.
 
Det blir därmed möjligt att
 • anordna övningar för enskilda individer och arbetslag med hög arbetsbelastning på ett mer effektivt sätt
 • förlägga övningarna till valfri miljö
 • utvärdera prestationsresultat för flera personer i realtid
 • göra avrapportering i grupp och samtidigt bedöma individuella prestationer.

Realistisk, hållbar och mobil

Dockan Resusci Anne QCPR och dess kompatibla återkopplingsenheter är alla utformade för att vara enkla att använda och kräva minimal förberedelse, så att användarna kan fokusera på övningarna i HLR av hög kvalitet.

Resusci Anne QCPR har en realistisk anatomi och uppfyller alla riktlinjer. Därmed får deltagaren uppleva rätt motstånd vid bröstkompression, se bröstkorgen höja och sänka sig vid ventilering och öva på att utföra huvudlutning och haklyft för att säkerställa öppen luftväg.

Ventileringssystemet ger korrekt brösthöjning vid såväl andningsballongmask (BVM) som mun-mot-mun-andning (MTM). De tre medföljande bröstkorgsfjädringarna (mjuk, standard, hård) gör det möjligt att simulera olika kroppstyper inom normalintervallet för den kompressionskraft (30–60 kg) som krävs för att nå ett djup som uppfyller riktlinjerna.

Kompatibla återkopplingsalternativ

SimPad PLUS med SkillReporter

Intelligenta poängsättningsalgoritmer i kombination med möjligheten att registrera händelser över en tidslinje ger effektiv avrapportering och bedömning av HLR-prestationen.

SkillGuide

En liten, lätt och bärbar produkt som ger kursdeltagare omedelbar återkoppling och kan användas för att mäta, följa och förbättra HLR-färdigheter.

Appen QCPR Instructor

Genom den här appen får instruktören snabb överblick över resultaten från upp till sex dockor samtidigt. Med hjälp av egna observationer och objektiv återkoppling från appen kan instruktören snabbt och effektivt stötta kursdeltagarna till bättre resultat.

Appen QCPR Learner

Den här appen kan kursdeltagare använda vid övning på egen hand. Flera deltagare kan dessutom använda appen tillsammans och instruera varandra. 

     

Resusci Anne QCPR-dockan och dess teknik gör det möjligt för vårdpersonal att öva på att ge HLR av hög kvalitet enligt de senaste riktlinjerna.

Specifikation

Resusci Anne QCPR finns i olika konfigurationer, som helkroppsdocka eller torso.

    

  Resusci Anne QCPR Resusci Anne QCPR med luftvägshuvud Resusci Anne QCPR AED Resusci Anne QCPR AED med luftvägshuvud
HLR
Ventilering med andningsballongmask (BVM)
Kan användas tillsammans med automatisk bröstkompressionsmaskin
(t.ex. Lucas och Autopulse)
Mun-mot-mun-andning    
Ventilering med ansiktsskydd    
Ventilering med Pocket Mask    
Luftvägsfunktioner
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Sellicks manöver (krikoidtryck)
Övertrycksventilering
Luftvägsblockering (huvudlutning/haklyft, käklyft)
Larynxmask    
Supraglottala luftvägar (LMA, LTA, Combitube och iGel 4)    
Cirkulation
Träna med riktig defibrillator
(tillsammans med ShockLink)

(tillsammans med ShockLink)

(tillsammans med ShockLink)

(tillsammans med ShockLink)
Kompatibel med Laerdal Link Technology    
Sensorer för placering av defibrilleringselektroder    
Blodtryck/puls
Manuell carotispuls (pulsblåsa)
Ögonfunktioner
Utbytbara pupiller    
Allmänt
Latexfri
Trådlös uppkoppling

       

Tillval för samtliga Resusci Anne QCPR-konfigurationer omfattar bland annat:

HLR-återkoppling

Följande funktioner är tillgängliga med återkopplingsenheter som SimPad PLUS med SkillReporter eller SkillGuide:

 • Kompressionstakt och -djup
 • Korrekt avslut vid varje kompression
 • Korrekt handplacering
 • Lämplig ventilationsvolym
 • Antal kompressioner och ventileringar
 • Frekvens för och längd på avbrott (inte tillgängligt med SkillGuide)

Avrapportering

 • Avrapportering genom registrerade händelser (vid användning av SimPad PLUS med SkillReporter).
 • Snabbgranskning av HLR-prestation (vid användning med SimPad PLUS med SkillReporter, SkillGuide och CPRmeter).

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

 • Inläggning av venkateter vid användning av tillvalet IV-arm

Räddnings-/traumasimulering

Vid användning tillsammans med

 • traumaextremiteter (tillval)
 • räddningsextremiteter (tillval)
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out